Πολιτική και προϋποθέσεις επιστροφής

Πολιτική Επιστροφών και Προϋποθέσεις για Ηλεκτρονική Διανομή Λογισμικού (ESD - Electronic Software Distribution)

Το βασικό όφελος του λογισμικού που διανέμεται ηλεκτρονικά είναι ότι η λειτουργικότητα του Recover Keys και τα χαρακτηριστικά του μπορούν να ελεγχθούν πλήρως πριν την αγορά του, χρησιμοποιώντας την έκδοση επίδειξης. Η έκδοση επίδειξης έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την αγορασμένη έκδοση - η μόνη διαφορά είναι πως η έκδοση επίδειξης μπορεί να εμφανίσει μόνο τους πρώτους 4 χαρακτήρες του κλειδιού προϊόντος.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήματα για το Recover Keys μετά την δοκιμή της έκδοσης επίδειξης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας πριν αγοράσετε το προϊόν.

Με την διακριτική ευχέρεια του Recover Keys, θα επιστρέφουμε το αντίτιμο αγοράς για παραγγελίες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:


ΔΕΝ θα εκδίδουμε επιστροφές στην περίπτωση που ο πελάτης περίμενε από το Recover Keys τα ακόλουθα:
Υπάρχει έκδοση επίδειξης και όλα τα χαρακτηριστικά μπορούν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας την έκδοση επίδειξης. Θα προσφέρουμε μόνο την δυνατότητα επιστροφής μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Για να τύχετε επιστροφής χρημάτων για ένα προϊόν διανεμόμενο ηλεκτρονικά, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με την τεχνική μας υποστήριξη.

Θα χρειαστεί να δώσετε στην τεχνική υποστήριξη τις ακόλουθες πληροφορίες: