Ανάκτηση Κλειδιά έκδοση σύγκρισης

Χαρακτηριστικό \ Άδεια Χρήσης Άδεια χρήσης Single Άδεια χρήσης Basic Άδεια χρήσης Premium Άδεια χρήσης Enterprise
Σάρωση τοπικού PC για 11,000+ κλειδιά
Σάρωση άλλων Windows με ή χωρίς δυνατότητα εκκίνησης
Σάρωση απομακρυσμένων PCs 1 PC 2 - 9 PCs 10 - 99 PCs Απεριόριστα
Σάρωση πολλαπλών PCs μεμιάς
Scan remote Mac OSX
Command-line version
Portable version
Τιμή €29.95 €69.95 €149.95 €299.95

For license usage visit license policy of Recover Keys